leonardo@archfondas

"Architektūros fondo" dienoraštis apie Leonardo da Vinci programos projektą*

2011m. Leonardo da Vinci programos projektas “Architektūra ir visuomenė” (pr. nr. LLP-LdV-PLM-2011-LT-0580). Jį parengė ir koordinuoja VšĮ “Architektūros fondas. Projektą finansuoja Europos Sąjunga pagal Mokymosi vysą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto tikslai:

1. Atkreipti architektų dėmesį į architektūros ir visuomenės tarpusavio ryšio svarbą;

2. Skatinti visuomeniškumą, kaip būtiną šiuolaikinio architekto savybę, praplėsti mąstymo galimybes ir specialybės ribas;

3. Pažinti ir įsisavinti architektūrinių veiklų metodus, paremtus kritiniu mąstymu, tyrimais, skirtingų sričių specialistų ir skirtingų visuomenės grupių bendradarbiavimu;

4. Užmegzti būtinus ryšius su partneriais užsienyje, įgyti patirties jų veiklos srityse;

5. Suteikti projekto dalyviams patirties ir savybių, būtinų vykdant panašias veiklas ateityje.

Projekto metu 5 dalyviai vyks į 3 – 4 mėnesių praktikas Nyderlanduose, D. Britanijoje ir Danijoje. Vieni – į organizacijas, skatinančias architektūros kaip kultūros bei mokslo sklaidą visuomenėje, kiti – į architektų studijas, kurių darbo metodai paremti tyrimais ir įžvalgomis už tradicinių architektūros ribų, o jų projektai yra betarpiškai susiję su visuomenės poreikiais.

0 comments
Submit comment